Till toppen
Webbutveckling

Innovativa, kraftfulla och säkra lösningar.

Avabrava design- och utvecklingsteam har gedigen kompetens och erfarenhet av webb- och plattformsutveckling i framför allt Microsoft .NET, Javascript, WordPress och WooCommerce. Tillsammans väljer vi rätt teknik för just ditt projekt.

Vi har erfarenhet från arbete i många olika branscher och med större kunder, mindre kunder och startups. Vi gillar alla kunder som har ambitioner!

Rätt kursriktning och rätt teknik

Rätt kursriktning och rätt teknik

Vårt strategiteam hjälper till att välja rätt kursriktning i inledande möten och i efterföljande workshops kartlägger och detaljerar vi tillsammans.

Avabrava utvecklar och implementerar i flera olika plattformar och tekniker. Några av de främsta är Microsoft .NET, Jacascript, ShopSetup Commerce & CMS, WordPress, WooCommerce, Onepage Plus och Onepage. Projektets komplexitet och utvecklingsplan avgör vilken plattform och teknik som matchar bäst.

MVP - Minimum Viable Product

MVP - Minimum Viable Product

Minimum Viable Product eller ”minsta livskraftiga produkt” på svenska, är en praktisk modell som från första lanseringsdag ger tillräcklig och nödvändig funktionalitet även om den inte är helt färdigbyggd. Man skapar en alltså en första version för att kunna lansera.

Därefter tar man lärdom, upptäcker mer och fattar välgrundade beslut om hur produkten ska utvecklas för att kontinuerligt addera mer funktionalitet och värde. Dessutom är det så att en lansering ger en positiv känsla och driv att utveckla vidare eftersom man nu är ”live”.

MVP tänket gör att man kan lansera i ett tidigt stadie och undvika att fastna i detaljer.  Det är dock viktigt att dokumentera alla idéer och önskemål (backlogg) för att inte tappa bort viktig funktionalitet i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Samarbeta online

Samarbeta online

I utvecklingsarbetet mot våra uppdragsgivare arbetar vi nära och transparent med hjälp av effektiva verktyg såsom Kanban, backlogg, Teamskanaler, mm.

Visualisera tillsammans

Visualisera tillsammans

Ibland kan det vara svårt att beskriva en idé, funktion, mm med ord, texter och bilder. Med vårt webbaserade prototypverktyg producerar vi snabbt och enkelt klickbara prototyper utifrån trådskisser för både webbsidor och appar.

Vi bygger prototypen och ni följer och kommenterar arbetet online efterhand. Med en klickbar prototyp får ni en tydlig ”look and feel” för projektet.

Kreativt utvecklingsteam!

Kreativt utvecklingsteam!

Avabrava är din erfarna, kompetenta och pålitliga utvecklingspartner. Vi arbetar professionell, säkert och kostnadseffektivt!

Ni kan vara trygga med resultatet

Ni kan vara trygga med resultatet

Vi levererar säkra, innovativa och kraftfulla lösningar av högsta kvalité.

Stäng fönster