Till toppen
Strategi

Kunskap, erfarenhet, analys och vägledning

Den digitala evolutionen förändrar världen successivt i en allt snabbare takt. Företag och organisationer som vill vara relevanta för kunder, medarbetare, leverantörer och partners måste vara rörliga, innovativa och digitala.

Avabrava erfarna och kompetenta strategiteam understödjer er proaktivt med kartläggning, analys och vägledning.

Digital vision och transformation

Digital vision och transformation

Den digitala evolutionen förändrar världen successivt i en allt snabbare takt. Detta innebär att ni som företag eller organisation behöver ha en digital vision och bejaka digital transformation. Ni behöver vara rörliga och innovativa för att fortsätta vara relevanta för kunder, medarbetare, leverantörer och partners.

Avabrava strategiteam finns alltid till hands med ett professionellt och proaktivt understöd för både stora och små ärende.

Avabrava är din trygga partner hela vägen från strategiska vägval, workshops, kartläggning, detaljering, prototypbygge, utveckling, implementering och lansering.

Med ett gediget fundament av kompetens och erfarenhet understödjer vi aktivt och regelbundet med analys och rådgivning.

Workshops

Workshops

Större ärende kan behöva utredas, detaljeras och kartläggas och då rekommenderar vi gemensamt möte och gärna i form av workshop. Utifrån era ingångsvärden sätter vi ihop skräddarsydda workshops och möten.

Allt arbete dokumenteras noga så att vi inte tappar bort viktiga detaljer. Vi är vana vid att arrangera och leda Workshop möten och tillämpar välbeprövade och effektiva arbetsmetoder och modeller för detta.

Ett vanligt förekommande arbetssätt är att arbeta med User Story Mapping där vi metodiskt leder arbetet med att kartlägga och detaljera vad ni vill uppnå med lösningen utifrån olika användarperspektiv.

Läs mer om Avabrava Workshops

Prototypbygge

Prototypbygge

VI BYGGER PROTOTYP – NI FÖLJER OCH KOMMENTERAR ONLINE…

Ibland kan det vara svårt att beskriva en idé, funktion, mm med ord, texter och bilder.

Med vårt webbaserade prototypverktyg producerar vi snabbt och enkelt klickbara och interaktiva prototyper utifrån trådskisser för, e-handel, webbsidor och appar. Med en klickbar prototyp får ni en tydlig ”look and feel” för projektet.

DESIGN BETTER, FASTER, TOGETHER!

Läs mer om Avabrava Prototypbygge

Microsoft Teams, KanBan och gemensam backlogg

Microsoft Teams, KanBan och gemensam backlogg

Med erfarenhet från hundratals utvecklingsprojekt arbetar vi metodiskt, säkert och kostnadseffektivt med KanBan verktyg, Microsoft Teams, mm. Här skapar vi bl.a. gemensam backlogg där både ni och vi kan fylla på med förslag, önskemål och krav för era lösningar.

Kanban är en effektiv metod för att hantera kunskapsarbete. I denna process visualiseras uppgiften för deltagarna så att de kan se vad som behöver göras och när.

I Teams kommunicerar vi effektivt tillsammans genom att bjuda in och samla berörda parter i olika Teamskanaler för respektive projekt och delprojekt.

Stäng fönster