Till toppen
Webb för stiftelser

En hemsida att vara stolt över

Stiftelser

Fundweb är en webbplattform specifikt utvecklad för stiftelser som önskar en hemsida som ger en professionell närvaro på nätet och digital administration av ansökningar, mm. Till plattformen finns ett gediget utbud av moduler, funktioner och automatiserade processer som underlättar och effektiviserar stiftelsearbete.

Med Fundweb stärks känslan för er stiftelse med en modern hemsida som ni kan vara stolta över. Därtill skapas affärsnytta med effektivare kommunikation och administration.

Plattformen för stiftelser
En trygg, effektiv och säker plattform för extern kommunkation

Plattformen för stiftelser

Fundweb är specifikt utvecklad för stiftelser och vilar tryggt på WordPress teknik med användarvänlig administration för er. Dessutom finns Avabrava teamet till hands och understödjer med uppdateringar och andra digitala ärende.

 • Hemsida masterversion SE. Språkversioner ENG, etc.
 • Användarvänligt administrationsverktyg.
 • Komplett SEO-stöd (sökmotoroptimering).
 • Stort utbud med moduler, funktioner och anpassningar.
 • Responsiv design med automatiskt skärmanpassning.
 • Anpassning av er grunddata. Texter, bilder, mm.
 • SSL certifikat. Säker webbplats (https).
 • Drift och serviceavtal med versionskontroll och säkerhet.
Responsiv design

Responsiv design

I designarbetet skapar vi igenkänning och samstämmighet med övrig kommunikation. Arbetet utförs i nära dialog med er.

Vi utgår från befintlig logotype och visuella identitet och anpassar grafik, sidlayouter, ikoner, mm. Vi hjälper även till med kopiering och anpassning av grunddata som texter och bilder. Vi använder responsiv designteknik där utseendet automatiskt anpassar sig till olika skärmstorlekar.

Om stiftelse inte har någon logotype eller uttalad visuell identitet så hjälper vi förstås gärna er med detta arbete.

Nya hemsidan är jättefin! Den är både tydlig och användarvänlig.

Ebba Fischer, Styrelseordförande Crafoordska Stiftelsen
Moduler och funktioner

Moduler och funktioner

Det finns ett brett utbud med moduler och funktioner och därtill obegränsade möjligheter för individuella anpassningar.

Moduler
Nyheter, medarbetare, styrelse, bild- och dokumentarkiv, press, FAQ, kontakt, PDF-bläddrare, mm.

Funktioner
Ansökningsvisning med nedräkning öppnar/stänger, beviljade bidrag, utvalda bidrag, årsredovisningar, vektordiagram för t.ex. ekonomisk utveckling, bidrag per år, ackumulerade bidrag, integrering mot sociala medier, mm.

Anpassningar
Ansökningsadministration (se nedan), skräddarsydda rapporter, kontroll mot externa enheter, integreringar, mm.

Administration av ansökningar

Vi erbjuder ett brett spektra av skräddarsydda digitala lösningar för registrering och hantering av ansökningar, rapportering, mm.

Tillsammans kartlägger, detaljerar och sammanställer vi era behov, krav och önskemål. Vi vägleder och ni beslutar om vad som passar er bäst.

BAS

 • Digital hantering av ansökningar och rapportering.
 • Översikter med godkännande och kommentering.
 • Utskicksfunktion till olika enheter.

PRO (som BAS och punkter nedan)

 • Automatiserade processer för kommunikation
 • Kvalitetssäkring av ansökningsdata med smarta inmatningskontroller och realtidsuppslag mot offentliga register som folkbokföring, bolags- och skatteverk, organisationsregister, publikationskataloger, mm.
 • Ta emot ärenden, kommunicera med sökanden, delegera, granska, besluta, budgetera och betala ut anslagsmedel.
 • Hantera uppföljningen av ansökningar genom smart rapportering och integreringar.
Case Crafoordska Stiftelsen

Case Crafoordska Stiftelsen

Avabrava har utvecklat Crafoordska stiftelsens hemsida och funktioner sedan 2004 och därefter regelbunden utveckling. 2019 uppdaterades grafisk profil och kommunikationsplan med understöd av kommunikationsbyrån Gullers.

För att få rätt ”look and feel” för uppdateringen av den nya webbplatsen producerades trådskisser och en klickbar prototyp för både mobil och desktop.

Läs mer om kundcase Crafoordska Stiftelsen

Avabrava referenser


Vi har producerat webbplatser för stiftelser i mer än 15 år.
Här följer några utvalda referenser.

Crafoordska stiftelsen

Till stiftelsens hemsida

Albert Påhlssons stiftelse

Till stiftelsens hemsida

Erik Philip-Sörensens stiftelse

Till stiftelsens hemsida

Anna-Greta Crafoords stiftelse

Till stiftelsens hemsida
Drift i premiumklass

Drift i premiumklass

Hosting och drift i ett professionellt datacenter med säkerhet mot extern påverkan. Feltoleranta och automatiserade system för energiförsörjning och för Internet Access.

Backup sker varje dygn och sparas löpande i 30 dagar. SLA internetleverans 99,95% per år och SLA hårdvara 99,99% per år. Svarstider normalt kring 100-500 millisekunder beroende på typ av aktivitet.

Hemsidor placeras på två oberoende geografiska platser och med spegling. Vid eventuella problem på en av platserna fortsätter hemsidan att fungera på den andra platsen.

Övervakning med meddelandetjänst och serverjour 24/7.

Utbildning, support och serviceavtal
Trygghet med serviceavtal, utbildning och support

Utbildning, support och serviceavtal

Som kund till Avabrava får ni utbildning i administrationsverktyget och därefter tillgång till vår kompetenta och personliga telefon/mail/chat support.

Med Avabrava serviceavtal för bevakning och systemuppdateringar upprätthålls prestanda, funktionalitet för er hemsida. Detta eliminerar risken för fel på sidan som annars kan uppstå över tid. Exempelvis när gamla versioner tappar prestanda, slutar fungera eller kommer i konflikt med andra installerade enheter/versioner.

Med Avabrava drift och serviceavtal är ni alltid säkrade med de senaste uppdateringarna och skydd mot extern påverkan.

Stäng fönster