Till toppen
Workshop

Workshops leder till insikter och handlingsplaner!

Workshop

Avabrava är en långsiktig och trygg leverantör med gedigen kompetens och erfarenhet av att projektleda, utveckla och tillhandahålla digitala produkter och tjänster.

Baserat på dessa erfarenheter rekommenderar vi att såväl mindre som större och komplexa projekt inleds med en eller flera workshops för att kartlägga och detaljera behoven för aktuella användarperspektiv.

Varför Workshop

Varför Workshop

Workshop är en effektiv inledning för att säkerställa en samsyn kring vad tjänsten och produkten ska uppnå. Det är på samma gång ett utmärkt sätt att lära känna varandra och utveckla framtida samarbeten.

Tillsammans tar vi fram en initial kartläggning och detaljering av den digitala tjänsten och produkten i en första lansering. Vi tillämpar moderna och välbeprövade arbetsmetoder som engagerar, aktiverar och optimerar arbetet. Exempel på digitala verktyg som vi använder är ”user story maping”, ”road maps” och ”Key Performance Indicators” (KPI:er).

Det fungerar även utmärkt att genomföra workshops via Microsoft Teams eller annan digital mötestjänst.

Syfte med Workshop

Syfte med Workshop

Det huvudsakliga syftet med workshops är att tillsammans kartlägga och detaljera den digitala produkten i en första lansering.

Hur mycket tid som behöver avsättas beror på projektets komplexitet och omfattning. En workshop kräver ett aktivt och kreativt fokus som är mentalt krävande. Därför är det bra att dela upp en workshopen i flera tillfällen för att inte tappa fart och effektivitet. Uppdelningen ger också utrymme för eftertanke, frågeställningar, mm.

Ett vanligt upplägg är workshops två halvdagar 2×4 tim.

Workshopdeltagare

Workshopdeltagare

Från Avabrava:

  • Projektledare / Creative Director.
  • Webdesigner / Lead AD.
  • Programmerare / Lead Tech.

Från er person/personer:

  • Med beslutanderätt för att säkerställa långsiktig förankring.
  • Som ansvarar för löpande arbete och framtida förvaltning.
  • Med kunskap om målgrupperna. T.ex. säljare.
Underlag för offertarbete

Underlag för offertarbete

Kartläggningen och detaljeringen ligger till grund för framtagning av offert med en tydlig indikation på hur mycket utvecklingstid som kommer att behövas för en första version och lansering. Sådant som ej är nödvändigt i en första version placeras i en gemensam backlog för kommande versioner.

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att ni i ett tidigt stadie kan välja hur ni vill gå vidare med projektet. En annan fördel är att ni kan använda dokumentationen från workshopen som ett underlag för förfrågningar till andra leverantör om ni så önskar. Vår ambition är dock givetvis att ni ska vilja arbeta vidare med Avabrava teamet.

Projektstart

Projektstart

Inledande arbetet med implementering och utveckling är tydligt definierat i offert med omfattning, tidsuppskattningar, projektstart, tidsplan, mm.

För efterföljande arbete lämnar vi tidsuppskattningar alternativt löpande arbete med agil kanban metodik. Gemensamt planerar och prioriterar vi tillgängliga resurser. Detta ger er flexibilitet och trygghet då ni själva kontrollerar hur mycket resurser och utveckling ni vill lägga över tid samt i vilken arbetstakt.

I projektarbetet kommunicerar vi effektivt och säkert med Microsoft Teams där vi skapat en projektstruktur med kanban, chat, wiki, delprojekt, delade dokument, mm.

Leveranser

Leveranser

Avabrava dokumenterar workshopen digitalt och detta arbetsmaterial ligger sedan till grund för framtagande av kravspecifikation/offert. I samråd med er rekommenderar vi löpande budget samt tillgänglighet och tidsplan.

Därefter beslut om projektstart.

Stäng fönster