Till toppen
Vinstvalet Postkodlotteriet

Case PostkodlotterietVinstvalet, Premievalet och Förmånsbutiken

Postkodlotteriet är ett av Sveriges största lotterier med cirka en miljon kunder.

Plattform
ShopSetup Commerce & CMS
Moduler & Funktioner
Vinstvalslogik
Premievalslogik
Förmånsbutikslogik
UI / UX Dynamic
Anpassningar
Vinstvalsanpassad e-handel
Premievalsanpassad e-handel
Förmånsbutiksanpassad e-handel
Integrationer
Postkodlotteriet IT
Loyalty Group WMS
Eseco / Nemo
ERP Postkodlotteriet
SF Anytime
Egmont tidningar
Aller Media tidningar
Google Analytics
Hotjar
Vinstvalet.postkodlotteriet.se

År 2015 fick Loyalty Group förtroendet att utveckla och driva Vinstvalet för Svenska Postkodlotteriet. Avabrava anlitades som underleverantör till Loyalty Group där vi gav understöd med strategi, kartläggning, detaljering, prototyp, utveckling, design, teknik, implementation, lansering, drift, säkerhet, backup och support.

Första versionen Vinstvalet lanserades 2016 med stor framgång och markant ökad kundnöjdhet. Därefter utvecklade vi även Premievalet och Förmånsbutiken till Postkodlotteriet. År 2020 utvecklade och lanserade vi Vinstvalet 2.0.

Nu fortsätter arbetet dagligen med effektiv produktframtagning, drift och ständig utveckling av system och design samt inköp, lager och logistik.

Sofie_Laupa_02

Superroligt med arbetskollegor som är på hugget och vill framåt. Underbart!

Sofie Laupa, VD Loyalty Group

Vinstvalet

Bakgrund och utmaningar
I kölvattnet av Postkodlotteriets storvinster vinner cirka 20.000 lottprenumeranter varje vecka. Dessa vinnare, som vann vinster i form av kontantinsättning, visade låg kundnöjdhet.

För att höja nöjdheten ville Postkodlotteriet ge dessa vinnare en möjlighet att istället göra ett aktivt vinstval i en anpassad e-handelslösning utformad som en komplett inlösenbutik. Produkterna i vinstvalet skulle vara fina kända produkter och varumärken med känsla av högt vinstvärde. Vinnare skulle också kunna välja att ta ut vinsten i kontantinsättning.

En stor utmaning var att utveckla och skapa en extremt tydlig och enkel interaktion i vinstvalsprocessen eftersom målgruppen består av en hel del äldre personer. En annan utmaning var att kunna upprätthålla korta svarstider vid hög belastning vid utskick med upp mot 100.000 vinnare.

Postkodlotteriet Vinnare

Loyalty Group huvudleverantör och Avabrava underleverantör
Loyalty Group fick förtroendet att utveckla och driva Vinstvalet med start år 2016 och Avabrava fick förtroendet av Loyalty Group att understödja som underleverantör med strategi, kartläggning, detaljering, prototyp, utveckling, design, teknik, implementation, lansering, drift, säkerhet, backup och support.

Krav och önskemål
Ett grundkrav var att välja en flexibel e-handelsplattform med möjlighet för vinstvalsanpassningar, mm ner på minsta detaljnivå för både den publika delen och för backoffice funktionalitet. Hög prestanda med korta svarstider även vid hög belastning var också ett grundkrav. Funktionalitet för återrapportering till Postkodslotteriet var ett självklart grundkrav samt en öppenhet för integreringar med Loyalty Group WMS, mm.

Vinstvalet - Fullt responsiv lösning

Stor uppskattning till den webbdesigner som skapat vinstvalet som ni just skickat ut. Roligt att se en så väl fungerande tjänst. Bra jobbat!

Kund till nya Vinstvalet

Lösning

Efter en framgångsrik inledande fas med Vinstvalet 1.0 som lanserades år 2016 beslutades om ytterligare utveckling och projektet Postkodlotteriet Vinstvalet 2.0 aktiverades år 2020.

Syftet med uppdatering var att höja kundnöjdheten ytterligare med en förfinad vinstvalsprocess men även att optimera befintliga integreringar och komplettera med fler säkra integrationer och automatiserade processer.

Avabrava genomförde en ny noggrann och detaljerad analys för att kartlägga och detaljera möjligheter för optimering av interaktion, design och flöde. Webbanalys verktyget Hotjar gav många insikter för kundkommunikation, kundresa, kunddata och design.

För att få en ”look and feel” känsla av den nya versionen Vinstvalet 2.0 producerades klickbara prototyper för både mobil och desktop.

Projektet föll mycket väl ut med stadigt ökad omsättningen av aktiva vinstval och i efterföljande kundundersökningar ökade kundnöjdheten rejält.

Plattform
E-handelsplattformen ShopSetup Commerce & CMS med marknadsledande Microsoft .NET valdes för att svara upp mot de höga kraven på korta svarstider, prestanda och flexibilitet ner på minsta detaljnivå för både den publika delen och för administrationsverktyget.

Stor eloge till alla er inblandade. Det här känns som ett kvitto på att vi gjort och prioriterat helt rätt saker i projektet. Fantastiskt roligt att se!

Tack för gott samarbete!

Linda Haglund, Produktägare, Postkodlotteriet

Fortsatt utveckling och nya tjänster

Efter framgångarna med Vinstvalet sker nu ett regelbundet utvecklings- och förbättringsarbete av tjänsten. Hotjar och tracking med Google Analytics är viktiga verktyg för att fånga data till analys som sedan ligger till grund för fortsatt utveckling.

Premievalet
Postkodlotteriets Premieval är en komplett inlösenbutik där kunder som köper nya lottprenumerationer kan belönas. Belöning består av valfria val bland noga utvalda kvalitétsprodukter och kända varumärke.

Förmånsbutiken
Förmånsbutiken är en e-handelslösning där Postkodlotteriets kunder erbjuds att köpa noga utvalda kvalitétsprodukter från kända varumärke.

vinstvalet_reultat_usokning

Word cloud visar idel positiva ord från fritextsvaren i vår survey.

Linda Haglund, Produktägare, Postkodlotteriet

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Se även


E-handel B2B och Kundwebb B2C Appleheart

E-handel B2B och B2C Villafönster