Till toppen
Belöning

Case Loyalty GroupVinstvalet, Premievalet och lojalitetstjänster

Loyalty Group är ett ledande expertföretag inom lojalitetslösningar som levererar kompletta digitala system både för poänginlösen, förmåner och motivation.

Plattform
ShopSetup Commerce & CMS
Moduler & Funktioner
Vinstvalslogik
Premievalslogik
Lojalitetslogik
UI / UX Dynamic
Anpassningar
Vinstvalsanpassad e-handel
Premievalsanpassad e-handel
Lojalitetsanpassad e-handel
Integrationer
Lotteritjänst IT
Loyalty Group WMS
Eseco / Nemo
ERP lotteritjänst
SF Anytime
Egmont tidningar
Aller Media tidningar
Google Analytics
Hotjar
Premievalet och Vinstvalet

År 2015 fick Loyalty Group förtroendet att utveckla och driva Vinstvalet för en av Sveriges största lotteritjänster. Avabrava anlitades som underleverantör till Loyalty Group där vi gav understöd med strategi, kartläggning, detaljering, prototyp, utveckling, design, teknik, implementation, lansering, drift, säkerhet, backup och support.

Första versionen Vinstvalet lanserades 2016 med stor framgång och markant ökad kundnöjdhet. Därefter utvecklade vi även Premievalet och ytterligare tjänster till slutkunden. År 2020 utvecklade och lanserade vi Vinstvalet 2.0. År 2024 utvecklade och lanserade vi Vinstvalet 3..0

Våren 2023 lanserar Avabrava en kundanpassad premievalslösning till nordens största mediekoncern med en publik bestående av sex miljoner läsare. Bland koncernens cirka 200 varumärken finns en rad av Sveriges största och mest välkända tidningar.

Nu fortsätter det proaktiva utvecklingsarbetet för att ligga i framkant med kundvänliga och effektiva lojalitets- och motivationstjänster.

Sofie_Laupa_02

Superroligt med arbetskollegor som är på hugget och vill framåt. Underbart!

Sofie Laupa, VD Loyalty Group

Vinstvalet

Bakgrund och utmaningar
I kölvattnet av lotteritjänstens storvinster vinner, varje vecka, ett mycket stort antal lottprenumeranter småvinster. Dessa vinnare, som vann vinster i form av kontantinsättning mindre belopp, visade låg kundnöjdhet.

För att höja nöjdheten ville slutkunden ge dessa vinnare en möjlighet att istället göra ett aktivt vinstval i en anpassad e-handelslösning utformad som en komplett inlösenbutik. Produkterna i vinstvalet skulle vara fina kända produkter och varumärken med känsla av högt vinstvärde. Vinnare skulle också kunna välja att ta ut vinsten i kontantinsättning.

En stor utmaning var att utveckla och skapa en extremt tydlig och enkel interaktion i vinstvalsprocessen eftersom målgruppen består av en hel del äldre personer. En annan utmaning var att kunna upprätthålla korta svarstider vid hög belastning.

Loyalty Group som huvudleverantör och med Avabrava som underleverantör
Loyalty Group fick förtroendet att utveckla och driva Vinstvalet med start år 2016 och Avabrava fick förtroendet av Loyalty Group att understödja som underleverantör med strategi, kartläggning, detaljering, prototyp, utveckling, design, teknik, implementation, lansering, drift, säkerhet, backup och support.

Krav och önskemål
Ett grundkrav var att välja en flexibel e-handelsplattform med möjlighet för vinstvalsanpassningar, mm ner på minsta detaljnivå för både den publika delen och för backoffice funktionalitet. Hög prestanda med korta svarstider även vid hög belastning var också ett grundkrav. Funktionalitet för återrapportering till slutkunden var ett självklart grundkrav samt en öppenhet för integreringar med Loyalty Group WMS, mm.

Vinstvalet - Fullt responsiv lösning

Stor uppskattning till den webbdesigner som skapat vinstvalet. Roligt att se en så väl fungerande tjänst. Bra jobbat!

Kund till nya Vinstvalet

Lösning

Efter en framgångsrik inledande fas med Vinstvalet 1.0 som lanserades år 2016 beslutades om ytterligare utveckling och projektet Vinstvalet 2.0 aktiverades år 2020. År 2024 utvecklade vi vidare den framgångsrika tjänsten med redesign och nya funktioner.

Syftet med uppdatering var att höja kundnöjdheten ytterligare med en förfinad vinstvalsprocess men även att optimera befintliga integreringar och komplettera med fler säkra integrationer och automatiserade processer.

Avabrava genomförde en ny noggrann och detaljerad analys för att kartlägga och detaljera möjligheter för optimering av interaktion, design och flöde. Webbanalys verktyget Hotjar gav många insikter för kundkommunikation, kundresa, kunddata och design.

För att få en ”look and feel” känsla av den nya versionen producerades klickbara prototyper för både mobil och desktop.

Projektet föll mycket väl ut med stadigt ökad omsättningen av aktiva vinstval och i efterföljande kundundersökningar ökade kundnöjdheten rejält.

Plattform
E-handelsplattformen ShopSetup Commerce & CMS med marknadsledande Microsoft .NET valdes för att svara upp mot de höga kraven på korta svarstider, prestanda och flexibilitet ner på minsta detaljnivå för både den publika delen och för administrationsverktyget.

Stor eloge till alla er inblandade. Det här känns som ett kvitto på att vi gjort och prioriterat helt rätt saker i projektet. Fantastiskt roligt att se!

Tack för gott samarbete!

Kommentar från slutkunden.

Fortsatt utveckling och nya tjänster

Efter framgångarna med Vinstvalet sker nu ett regelbundet utvecklings- och förbättringsarbete av tjänsten. Hotjar och tracking med Google Analytics är viktiga verktyg för att fånga data till analys som sedan ligger till grund för fortsatt utveckling.

Premievalet
Slutkundens Premieval är en komplett inlösenbutik där kunder som köper nya lottprenumerationer kan belönas. Belöning består av valfria val bland noga utvalda kvalitétsprodukter och kända varumärke.

Förmånsbutiken
Förmånsbutiken är en e-handelslösning där slutkundens kunder erbjuds att köpa noga utvalda kvalitétsprodukter från kända varumärke.

2021-02-25_Word_Cloud

Word cloud visar många idel positiva ord från fritextsvaren i vår kundsurvey.

Kommentar från slutkunden.

Premieval till mediekoncern

I början på 2023 lanserades en kundanpassad Premievalslösning med produktförsörjning till Sveriges ledande nyhetsaktör och Nordens största mediekoncern med en publik bestående av sex miljoner läsare. Bland koncernens cirka 200 varumärken finns en rad av Sveriges största och mest välkända tidningar.

Premieval ger bättre konvertering
Med den nya premievalslösningen kommer koncernens kunder att kunna välja produktpremie ur ett brett och noga utvalt produktsortiment i samband med köp av prenumerationer och andra tjänster. Premievalslösningar med valfrihet att själv välja passande produkt resulterar i bättre konvertering än när det bara ges möjlighet att få välja en specifik premie/produkt.

Avabrava understödjer Loyalty Group med IT-lösning som bygger på Avabravas premievalsanpassning av ShopSetup Commerce & CMS.

Fokus på kärnverksamheten
Med Loyalty Group som leverantör av Premievalslösning och produktförsörjning kan mediekoncerner och andra aktörer ha fokus på kärnverksamheten. Den samlade erfarenheten och tekniken för premievalslösningar som utvecklas efterhand kommer flera aktörer tillgodo på ett kostnadseffektivt sätt. Därtill erbjuds konkurrenskraftiga priser på kvalitetsprodukter från välkända varumärke eftersom stora volymer inhandlas centralt.

Ett brett spektra av tjänster
I rollen som underleverantör av IT-lösningar understödjer Avabrava med ett brett spektra av tjänster såsom strategi, kartläggning, detaljering, prototyp, utveckling, design, teknik, implementation, lansering, drift, säkerhet, backup och support. Varje projekt är unikt och aktuella tjänster varierar för olika projekt och för varje givet tillfälle. Läs mer om Avabrava Teknikstöd.

Jag vill bara säga att du är så kompetent och proffsig och jag blir så stolt över att sitta i samma möte som dig. Du är grym!

Diana Tegnér, Projektchef Loyalty Group
Tobbe Ekberg, CEO Avabrava

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Se även


Kundwebb CMS Wernersson ost

Stäng fönster