Till toppen
Appleheart

Case AppleheartVardagslyx för alla och envar

Ett brett sortiment som vi väljer med stor omsorg för att kunna skapa vardagslyx för alla och envar.

Plattform
ShopSetup Commerce & CMS
Moduler & Funktioner
Mina sidor för ÅF
Stafflade priser
Filtrering produkter
Fritextsök filter, mm
Hitta din butik
Varumärkeshantering
Bild & dokumentarkiv
Kund & varumärkesfunktion
ShopSetup API/FTP
Anpassningar
Filtreringsmodul
Filterteknik
Realtidsvisning
Varumärkeshantering
Integrationer
Pyramid
www.appleheart.se

AppleHeart önskade en ny modern hemsida med äkta responsiv design, dynamiska filter, realtidssök med auto complete, mm som attraherar och informerar konsumenter om produkter (konsumentwebb) och sedan tydligt hänvisar till återförsäljare med e-handel och fysiska butiker.

Centralt i lösningen var e-handel och kommunikation för återförsäljare (B2B). Här ville AppleHeart ge möjlighet för återförsäljare att logga in till “Mina Sidor” där de sedan skulle kunna lägga beställningar med plocklista, se orderhistorik, ladda hem prislistor, ladda hem bilder, mm.

Utmaningen i projektet var att skapa en samlad lösning som kunde attrahera och kommunicera med både slutkonsumenter och återförsäljare utan att göra något avkall på kommunikation för någon part.

Givetvis var integration mot AppleHearts affärssystem Pyramid ett grundkrav så kan orders skickas direkt in till affärssystem efter manuell granskning och godkännande.

AppleHeart har haft en positiv ökning av både besökare och försäljning sedan uppstart. Senaste 12 månadersperioden ökade AppleHeart e-handel B2B med hela 93 procent jämfört med samma period föregående år.

Det blev jättebra det här! Stort tack för ett mycket gott samarbete!

Christer Forss, CEO Appleheart

Plattform:
ShopSetup Commerce & CMS med moduler, funktioner, anpassningar och integrationer

Funktioner:
Mina sidor för ÅF-are med inloggning för ÅF-are till ”Mina sidor”. Anpassad filtreringsmodul för produkter. Fritextsök med anpassad filterteknik och realtidsvisning. Modul hitta din butik för både nätbutiker och fysiska butiker. Anpassad modul för varumärkeshantering med Navigering och filtrering. ShopSetup API/FTP för integrering till affärssystem. Bild och dokumentarkiv med inloggningsadministration. Kund- och varumärkesfunktion.

Integrationer:
Pyramid ERP

Tobbe Ekberg, CEO Avabrava

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Se även


E-handel B2B och B2C Willab Garden

Kundwebb CMS Wernersson ost

Stäng fönster