Till toppen
Appleheart

Case AppleheartVardagslyx för alla och envar

Ett brett sortiment som vi väljer med stor omsorg för att kunna skapa vardagslyx för alla och envar.

Plattform
ShopSetup Commerce
Moduler & Funktioner
Stafflade priser
Integrationer
Pyramid
www.appleheart.se

AppleHeart önskade en ny modern hemsida med äkta responsiv design, dynamiska filter, realtidssök med auto complete, mm som attraherar och informerar konsumenter om produkter (konsumentwebb) och sedan tydligt hänvisar till återförsäljare med e-handel och fysiska butiker.

Centralt i lösningen var e-handel och kommunikation för återförsäljare (B2B). Här ville AppleHeart ge möjlighet för återförsäljare att logga in till “Mina Sidor” där de sedan skulle kunna lägga beställningar med plocklista, se orderhistorik, ladda hem prislistor, ladda hem bilder, mm.

Utmaningen i projektet var att skapa en samlad lösning som kunde attrahera och kommunicera med både slutkonsumenter och återförsäljare utan att göra något avkall på kommunikation för någon part.

Givetvis var integration mot AppleHearts affärssystem Pyramid ett grundkrav så kan orders skickas direkt in till affärssystem efter manuell granskning och godkännande.

AppleHeart har haft en positiv ökning av både besökare och försäljning sedan uppstart. Senaste 12 månadersperioden ökade AppleHeart e-handel B2B med hela 93 procent jämfört med samma period föregående år.

Det blev ju bra det här! Stort tack för ett gott samarbete…

Christer Forss, CEO Appleheart

Plattform:
ShopSetup Commerce med moduler, funktioner, anpassningar och integrationer

Funktioner:
Ska kolla underlag och offert och vi kollar med Nicke och Alex.

Integrationer:
Pyramid ERP

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Se även


E-handel B2B och B2C Villafönster

E-katalog B2B Bodbörsen

E-handel B2B och B2C Bluemarket